WIN EEN REIS NAAR JAPAN WEDSTRIJDVOORWAARDEN

DATUM                                         [17.05.2022]

 

WIN
EEN REIS NAAR JAPAN 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

 

1.     
De
Organisator

De
Organisator is: KellyDeli Company Limited, een vennootschap met
ondernemingsnummer 08765553, met statutaire zetel te 91-93 Great Eastern
Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC2A 3HZ (de “Organisator”).

1.     
De
Wedstrijd

1.     
De titel van de wedstrijd is: “WIN EEN REIS NAAR
JAPAN” (de “Wedstrijd”).

2.     
De Organisator organiseert de Wedstrijd om
aanmeldingen op de Osaka Bay Club https://sushidaily.com/be-nl/osakabayclub te
promoten. Om zich aan te melden bij de Osaka Bay Club hoeft u alleen maar uw
e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, mobiele nummer en plaatsnaam
in te vullen. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, maakt u kans op de hierna
omschreven Prijs.

2.     
Hoe
deel te nemen

1.     
De Wedstrijd loopt van 17 mei 2022 (de
“Openingsdatum”) tot en met 31 augustus 2022
 (de “Sluitingsdatum”) (de
“Actieperiode”).

2.     
Alle inzendingen voor de Wedstrijd moeten uiterlijk om
23:59 uur op de Sluitingsdatum door de Organisator zijn ontvangen. Alle
Wedstrijdinzendingen die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden
automatisch gediskwalificeerd en komen niet in aanmerking voor deelname aan de
trekking. 

3.     
Om deel te nemen aan de Wedstrijd:

a..      Om
deel te nemen aan de Wedstrijd:

mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin;color:#222222"> 
i.         
als je nog geen lid bent van de Osaka Bay
Club: je doet mee aan de Wedstrijd door je aan te melden bij de Osaka Bay Club en "graag hoor ik
meer over fantastische aanbiedingen en promoties" aan te klikken.
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#222222">

mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin;color:#222222">   
ii.         
als je al lid bent van de Osaka Bay Club:
stuur de 'Reis naar Japan'-e-mail door naar een vriend die nog geen lid is van
de Osaka Bay Club en hij/zij klikt "graag hoor ik meer over fantastische
aanbiedingen en promoties" aan. Als deze vriend zich aanmeldt, neem je
deel aan de Wedstrijd; als twee of meer vrienden zich aanmelden, wordt je
deelname slechts één keer geteld. 
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#222222">

b. Enkel voor de inwoners van België

minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;
color:#222222"> 
i.         
als je nog geen lid bent van de Osaka Bay
Club: je doet mee aan de Wedstrijd door je aan te melden bij de Osaka Bay Club,
"graag hoor ik meer over fantastische aanbiedingen en promoties" aan
te klikken en een juist antwoord te geven op de volgende vraag: “Hoeveel
kilometer bedraagt de afstand tussen Brussel en Tokio?”.
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#222222">

minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;
color:#222222">ii.         
als je al lid bent van de Osaka Bay Club:
stuur de “Reis naar Japan”-e-mail naar een vriend die nog geen lid is van de
Osaka Bay Club en hij/zij klikt "graag hoor ik meer over fantastische
aanbiedingen en promoties" aan. Je neemt deel aan de Wedstrijd als deze
vriend zich aanmeldt en jij de volgende vraag juist beantwoordt: “Hoeveel
kilometer bedraagt de afstand tussen Brussel en Tokio?”; als twee of meer
vrienden zich aanmelden, wordt je deelname slechts één keer geteld. 
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#222222">

 

1.     
Er
is geen aankoop nodig en er zijn geen kosten verbonden om zich aan te melden
als lid van de Osaka Bay Club. 

2.     
Zowel bestaande als nieuwe leden van de Osaka Bay Club
kunnen zich op elk moment voordat de Winnaar wordt gekozen terugtrekken uit de
Wedstrijd door zich af te melden bij Osaka Bay Club; de link hiervoor is
beschikbaar onderaan elke e-mail van de Osaka Bay Club.

3.     
De Organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor
Wedstrijdinzendingen die verloren gaan, zoekraken of beschadigd raken, ongeacht
wat de oorzaak is, met inbegrip van bijvoorbeeld als gevolg van defecten aan
apparatuur, technische storingen, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-,
computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook. 

4.     
Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart u dat u
zich zult houden aan deze algemene voorwaarden. 

5.     
Voor hulp bij deelname, kunt u contact opnemen met
socialmedia@kellydeli.com. 

6.     
Eén (1) inzending zal willekeurig worden geselecteerd
(“Winnaar”) uit
alle inzendingen die tijdens de Actieperiode zijn ontvangen via het platform https://www.random.org/
.

7.     
De Winnaar zal zo snel mogelijk na de Sluitingsdatum
op de hoogte worden gebracht door middel van een privé e-mailbericht via het
Osaka Bay Club-platform dat zal worden verzonden naar het e-mailadres dat door
de Winnaar is opgegeven op het moment van deelname aan de Wedstrijd. Indien een
Winnaar gedurende de periode van zeven dagen niet reageert op het
e-mailbericht dat de Organisator naar de Winnaar heeft gestuurd, zal een nieuwe
Winnaar willekeurig worden gekozen uit de in aanmerking komende inzendingen die
vóór de Sluitingsdatum zijn ontvangen. 

2.     
Wie
in aanmerking komt

1.     
De Wedstrijd staat open voor personen die woonachtig
zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Spanje,
Denemarken, Zweden, Finland en Nederland, die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van:

a.     
werknemers van de Organisator of zijn houdstermaatschappij
of dochterondernemingen of enige dochteronderneming van de houdstermaatschappij
van de Organisator of andere gelieerde onderneming; 

b.     
alle andere personen die betrokken zijn bij de
Wedstrijd of het beheer ervan; of

c.      
leden die behoren tot de naaste familie of het
huishouden van (a) en (b) hierboven.

2.     
Door deel te nemen aan de Wedstrijd bevestigt u dat u
hiervoor in aanmerking komt en dat u in aanmerking komt om de Prijs te winnen. De
Organisator kan u vragen om uw identiteit te bewijzen en aan te tonen dat u in
aanmerking komt voor deelname aan de Wedstrijd. De Organisator kan de
uitreiking van de Prijs uitstellen totdat de Organisator van de Winnaar het
verlangde bewijs van zijn identiteit en/of bewijs dat hij in aanmerking komt,
heeft ontvangen. Het niet tijdig verstrekken van dit bewijs kan leiden tot
verbeurdverklaring van de Prijs.

3.     
De Organisator zal slechts één inzending per persoon
accepteren en zal geen Wedstrijdinzendingen accepteren die:

a.     
automatisch in grote hoeveelheden zijn gegenereerd
door een computer of die zijn verzonden door een bot;

b.     
onleesbaar, gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of
gemanipuleerd zijn; of

c.      
onvolledig/vals zijn.

4.     
De contactgegevens van de deelnemer aan de Wedstrijd
kunnen niet meer worden gewijzigd eens het deelnameformulier voor de Wedstrijd
is ingediend.

5.     
De Organisator behoudt zich het recht voor om
deelnemers of de Winnaar op enig moment van de Wedstrijd te diskwalificeren
indien het gedrag van een deelnemer/Winnaar in strijd is met de geest of de
intentie van de Wedstrijd of het merk en/of de reputatie van de Organisator.

3.     
Opeisen
van de prijs

1.     
De Organisator zal alle redelijke inspanningen leveren
om contact op te nemen met de Winnaar. Indien een Winnaar gedurende de periode
van zeven dagen niet reageert op het e-mailbericht dat de Organisator naar de
Winnaar heeft gestuurd, zal willekeurig een nieuwe Winnaar worden gekozen uit
de in aanmerking komende inzendingen die voor de Sluitingsdatum zijn ontvangen. 

2.     
De Organisator accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid indien de Winnaar niet in staat is om de Prijs in
ontvangst te nemen en is niet verplicht om een alternatief voor de Prijs aan te
bieden indien de Winnaar om welke reden dan ook niet in staat is om de Prijs in
ontvangst te nemen.

4.     
De
prijs

1.     
De prijs (“Prijs”)
is een reis naar Japan en omvat:

Een
reis van twee weken naar Japan inclusief vluchten en verblijf voor twee
personen.

Het
maximale bedrag dat voor de reis kan worden uitgegeven is gelijk aan 6.000
euro.

De
vluchten en het verblijf zullen worden geboekt via een door de Organisator
aangewezen reisbureau. 

De
Prijs kan niet worden ingeruild voor contanten of andere producten.

6.2  De
Prijs moet vóór 31 december 2024 (“Uiterste Datum”) worden gebruikt. Het staat
in ieder geval vast dat de reis vóór deze datum moet worden gemaakt. 

6.3  In
het geval dat de Winnaar aantoont dat de Prijs niet vóór de Uiterste Datum kon
plaatsvinden als gevolg van de sluiting van grenzen in Japan als gevolg van
Covid-19, zal de Organisator bij uitzondering toestaan dat de Prijs wordt
gebruikt tot en met 31 december 2025. Na deze datum gaat de Prijs verloren en
heeft de Winnaar op geen enkele grond recht op een compensatie, om welke reden
dan ook.

1.     
Beperking
van aansprakelijkheid

1.     
Voor zover wettelijk toegestaan zullen de Organisator,
zijn agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk
zijn om de Winnaar of een deelnemer aan de Wedstrijd en compensatie toe te
kennen of enige aansprakelijkheid accepteren voor enig verlies, schade,
persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het accepteren van de Prijs
door de Winnaar, behalve indien dit is veroorzaakt door de nalatigheid van de
Organisator, zijn agenten of distributeurs of die van hun werknemers. 

2.     
De Organisator, zijn agenten of distributeurs zullen
in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de Winnaar een
compensatie toe te kennen indien deze om persoonlijke redenen (met inbegrip van
maar niet beperkt tot ziekte, gebrek aan geldige identiteitsdocumenten) niet in
staat is om de Reis te maken. 

2.     
Beëindiging

1.     
De Prijs is niet overdraagbaar. Indien de Winnaar de
Prijs niet gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, wordt de
Prijs geannuleerd en heeft de Organisator geen verdere verplichtingen jegens de
Winnaar.

2.     
De Prijs wordt automatisch beëindigd als de
Organisator zijn activiteiten stopzet.

3.     
Eigendom
van inzendingen voor de Wedstrijd en intellectuele eigendomsrechten

1.     
Alle Wedstrijdinzendingen en begeleidende stukken die
naar de Organisator worden gestuurd zullen na ontvangst eigendom van de
Organisator worden en niet worden teruggestuurd.

4.     
Gegevensbescherming
en publiciteit

De
Organisator zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken zoals uiteengezet in https://sushidaily.com/gb-en/privacy

1.     
Algemene
bepalingen

1.     
Als er enige reden is om aan te nemen dat deze
algemene voorwaarden zijn geschonden kan de Organisator zich naar eigen
goeddunken het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de
Wedstrijd en/of het gebruik van de Prijs door de Winnaar op te schorten of te
beëindigen.

2.     
De Organisator behoudt zich het recht voor om indien
nodig de Wedstrijd nietig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te
wijzigen.

3.     
Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van
toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid
van de rechtbanken van Engeland en Wales.